Husdyr i Morelgården

Hver andelshaver må holde hund, kat eller lignende mindre husdyr i et begrænset antal.

Hunde skal føres i snor på fællesarealerne.

Hunde eller andre husdyr må ikke genere de øvrige beboere med lugt, støj eller andet.

Efterladenskaberne fra hunde og katte skal fjernes fra fællesområderne af ejerne.

Bestyrelsen kan udstede forbud mod at holde husdyr, såfremt ovenstående regler ikke overholdes.

Hønsehold:

Hønsehold bør højst bestå af 4 høns og må ikke omfatte hane. Hønseholdet skal etableres med et hønsehus og en indhegnet hønsegård, der sikrer, at hønsene ikke kan færdes udenfor hønsegården.

Hønsegården skal overalt placeres 1,0 m. fra naboskel medmindre anden skriftlig aftale foreligger mellem naboerne.

Hønsehuset skal placeres indenfor hønsegården, fortrinsvis sådan, at det vender "ryggen" mod nabo.

Det understreges, at hønsehus og -gård skal holdes rent således at der ikke opstår lugtgener.

Gødning fra hønseholdet skal opbevares i lukket beholder eller umiddelbart nedgraves i jorden på et egnet sted, således at rotter og andre skadedyr ikke tiltrækkes.

De umiddelbare naboer til hønseholdet skal skriftligt acceptere etableringen af hønseholdet.