Andelsboligforeningen Morelgården er en indbydende og velholdt bebyggelse fra 1987, beliggende i rolige og grønne omgivelser i Albertslund nord - tæt på Vestskoven og ca. 15 km fra København. Der er 47 boliger på 61 – 112 m2, samt et dejligt fælleshus med et godt indrettet værksted.

Der er gode muligheder for at benytte offentlige transportmidler (bus og S-tog). Der er ca. 100 meter til bussen og ca. 1,5 km til Albertslund station, hvor S-toget på 20 minutter kører til København, og på få minutter til Høje Tåstrup flere gange i timen.

Morelgården er tegnet af Suensons Tegnestue, og nøgleordet er "bymæssig landsby". (Landsbyen er opbygget af seks fire-længede boliggårde, med afskærmede gårdsplads i midten). Der er lagt vægt på æstetiske og trivselsmæssige faktorer som klassiske byggematerialer og rummelige udendørs arealer med plæner og møblerede terrasser.

Beboersammensætningen er en blanding af unge, ældre og børnefamilier. Vi vægter det gode naboskab højt, hvilket kommer til udtryk ved, at den enkelte andelshaver har mulighed for at deltage i det sociale liv i gården alt efter ønske og eventuelle fælles interesser.

Foreningen har en sund økonomi.

På den årlige ordinære generalforsamling nedsætter vi en række udvalg, der hver især varetager opgaver for foreningen.

I vores andelsboligforening har vi:

Fælleshus
Festlokale
Hobbyrum
Gårdmiljø
Kabel-TV
Lov til at have kæledyr

Morelgårdens fælleshus ligger centralt i gårdbebyggelsen.

I fælleshuset er der entre/børnelegerum, et stort fest- og mødelokale, moderne køkken med 2 el-ovne og 5 gasblus samt industriopvaskemaskine, værksted samt to toiletter.

Lokalet er højloftet med skylight og ventilation i taget.

Huset er godkendt til 80 personer, og er til hverdag indrettet med borde til det halve antal. Der er plads til, at bordtennisbordet kan benyttes, eller nogle beboere samles om tv for at se en fodboldkamp. Lokalet benyttes til fællesspisning samt andre aktiviteter i øvrigt.

Lokalet udlejes til beboere, der har behov for plads til større selskaber ved barnedåb, konfirmation, bryllup og mærkedage i øvrigt

Værkstedet har en stor arbejdsbænk med værktøj, grovkøkken, køleskab, fryseskab med adgang for beboerne til at lægge frostvarer, man ikke har plads til hjemme.

Værkstedet anvendes til vedligehold og lapning af cykler m.v. Værkstedet er tillige depot for service, borde, og el-værktøj til udlån til beboerne.

Kopimaskine med billig brugerbetaling.

Glasoverdækninger i AB Morelgården

Albertslund Kommune har godkendt, at der ved de enkelte boliger kan opføres permanente overdækninger af terrasser i form af glasoverdækninger.

I forbindelse med ovennævnte mulighed, er tinglyst en servitut på vores matrikler, hvor Albertslund Kommune er påtaleberettiget overfor ulovlige opførte glasoverdækninger.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det for hver bolig ligger fast, hvilke modeller, som må opføres – med hensyn til materialevalg, udformning og størrelse m.m. Der kan ikke fraviges fra disse modeller. Tegninger til brug ved opførsel af glasoverdækning kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Det ligger også fast for den enkelte bolig, hvor glasoverdækningen må opføres.

Det fremgår af grundejerforeningens vedtægter, hvilke modeller for den enkelte bolig, som er lovlige. Kopi af grundejerforeningens vedtægter kan fås ved henvendelse til bestyrelsen. 

Servitutbestemmelser omkring overdækninger

Der er blevet tinglyst en servitutbestemmelse, som stiller helt specifikke krav til udformning, materialevalg, størrelse m.m.

Servitutten/deklarationen er blevet tinglyst for alle gårde under GrundejerForeningen for DamgårdsLunden 1.

Af nedennævnte kan du læse mere om, hvad der er indeholdt i servitutbestemmelsen/deklarationen.

Hilsen

Bestyrelsen