AB Morelgården, der siden år 2014 har været gældfri, har en sund økonomi, som bygger på, at vi hele tiden har fokus på:

  • Den daglige drift 
  • Den løbende vedligeholdelse af vores arealer og ejendomme  
  • Vi ser løbende på, hvad der kan forventes af større vedligeholdelsesopgaver ud over en 10-årige periode.
  • Vores vedligeholdelsesplaner ajourføres løbendes, så de altid er up-to-date.
  • Det er vores holdning, at lånefinansiering skal begrænses til et minimum, og at den daglige drift skal dækkes via boligafgiften.
  • Vi har udarbejdet en detaljeret 10-årig vedligeholdelsesplan, samt en langsigtet strategi til finansiering af de opstillede vedligeholdelsesopgaver – både ved opsparing til løbende og mindre vedligeholdelsesopgaver - og ved lånefinansiering af de helt store vedligeholdelsesopgaver, som måtte komme på sigt.
  • Hvis vi skal lånefinansiere er det foreningens holdning og politik, at der ikke optages risikofyldte lån, eller lån, som vi ikke kan forstå konsekvens og indhold af.
  • Hvis der skal optages lån er det med afvikling fra dag 1, vi mener ikke, at udskydelse af afvikling på gæld i en længere periode er optimal. Det optimale er at få påbegyndt afvikling med det samme, med en ydelse og rente, som ligger fast og er kendt i hele lånets løbetid.
  • Ovennævnte betyder, at vi i AB Morelgården har en sund økonomi, hvor udvikling i boligafgiften er kendt – både på kort og lang sigt.

 

Ønsker du yderligere oplysninger om økonomien i AB Morelgården, er du velkommen til at kontakte vores formand i bestyrelsen.